PeppeR 21 PR Ügynökség
H-2092 Budakeszi, József Attila utca 137. | tel: (+36 23) 454-360 fax: (+36 23) 454-360
e-mail: info@peppepr.hu"...blog: PeppeR:sauce

híreink sajtószoba magunkról
<<ENGLISH
nyomtatás elküldés
keresés:

PeppeR blog

Pepper:Sauce
 
online PR szótár
szakirodalom
 
 
<< vissza
<< vissza a listához
A takarékszövetkezetek a hitelek újratárgyalásakor is a szoros ügyfélkapcsolataikra építenek
2009.08.31. pénzügyek/Scale forrás: PeppeR

A válságban megfordulhat a trend: a bankok járhatnak a szövetkezetekhez tanulni

"Bár ma még szokatlan a gondolat, de a bankok bizony több téren tanulhatnának is a takarékszövetkezetektől." - véli Bernáth Tamás, a Scale Consulting ügyvezető partnere. A piacvezető banki tanácsadó cég most elvégzett összeállítása szerint a takarékszövetkezetek előnyt tudtak kovácsolni több, régóta meglévő adottságukból és ezek tudatos kihasználásából: kedvező forráshelyzetüknek köszönhetően versenyhelyzetük a globális pénzszűkével küzdő bankokkal szemben javult, jól használják ki, hogy integráltan - az átfedésekre is ügyelve - képesek kezelni lakossági és kis- és középvállalati ügyfeleiket, és számos területen jelentkeztek a szétszabdalt takarékszövetkezeti szektor integrálását jelző elemekkel. Ennek is köszönhető, hogy bizonyos területeken a pénzpiacból szerzett részesedésük már messze meghaladja a 4,7%-os mérlegfőösszeg részesedésüket. (Ld. Háttéranyag az összeállítás végén)

 

Közismert, hogy a takarékszövetkezeti lakossági ügyfelek egyedi szocio-demográfiai tulajdonságaiknak és termékhasználatuknak köszönhetően kitűnnek a más pénzintézetekkel kapcsolatban álló ügyfelek közül, és ezt a tényt a Scale Research legutóbbi Bankindex kutatása is megerősíti.

"A takarékszövetkezetek ügyfelei az átlagos bankhasználóknál (40 éves) idősebbek (47 év), sőt ügyfeleik fele 50 év feletti, míg más bankok ügyfelei között többségben vannak a 18 és 35 év közöttiek. A takarékszövetkezetek jelenlegi ügyfelei között az 50 év felettiek aránya éppen kétszerese a 18 és 35 év közöttiekének, melynek következtében „elöregedő” takarékszövetkezetről kell beszélnünk. Csak az érdekesség kedvéért érdemes megemlíteni, hogy ez az arány az OTP ügyfelei körében éppen fordított." - ismertet néhány alapvető érdekességet Nemes Csaba, a Scale Research ügyvezetője.

A szövetkezeti ügyfelek iskolai végzettsége az átlagos bankhasználókétól elmarad, többségben vannak közöttük a 8 általános vagy annál alacsonyabb végzettséggel rendelkezők és kevesebben az érettségizettek és diplomások.

A takarékszövetkezeti ügyfelek aránya az elmúlt másfél évben nem változott, a magyar felnőtt bankhasználó lakosság 16%-a vallja magát takarékszövetkezetesnek. Fő bankként a lakosság egytizede választotta, mely a képzeletbeli dobogó második helyét hozta számára. Ügyfelei az OTP-n kívül (21%) más bankokkal általában nem állnak kapcsolatban, bár ez a tény várhatóan módosul néhány bank intenzív fióknyitási elképzeléseinek, terjeszkedésének következtében. E nagy mértékű lojalitás hátterében minden bizonnyal a pénzintézettel való általános elégedettség áll (4,5). Ügyfelei annyira elégedettek, hogy amennyiben újból választaniuk kellene, választásuk ismét a takarékszövetkezetre esne (4,4) .

"A takarékszövetkezeti ügyfelek termékhasználata is több ponton eltér az átlagos bankhasználókétól. Míg a folyószámla termék igénybevételének aránya hasonlóan magasnak mondható (90%), a számlához kapcsolódó bankkártya használat ritkább (takarékszövetkezeti ügyfél esetében 60%, más bankok ügyfeleinél 84%). A folyószámlahitel az ő esetükben sem a legkedveltebb termék egyike (3-4%), de még mindig kedveltebb, mint a hitelkártya, melynek igénylése iránt az érdeklődés az átlagosnál jóval mérsékeltebb (1-2%-uk rendelkezik csak hitelkártyával). Ami a többi banki terméket illeti, meglepő módon a takarékszövetkezeti ügyfelek termékhasználata összességében szofisztikáltabb, az alap banki termékeken túl inkább igénybe vesznek bankbetétet (19%) és személyi hitel (18%) terméket, mint a versenytárs pénzintézetek ügyfelei (10-11%)." – összegezte Nemes Csaba.

A takarékszövetkezetek egyre tudatosabban kovácsolnak előnyt abból a tényből, hogy sokáig a legtöbb mutató tekintetében elmaradtak banki versenytársaiktól. „Nemcsak ébredezik az alvó oroszlán, hanem szemmel láthatóan tudatos lépéseket is tesz a korábban némileg széttagoltan működő takarékszövetkezeti szektor integrálására” – véli Bernáth Tamás, a Scale Consulting ügyvezető partnere. „A takarékszövetkezetek ismerik és elérik ügyfeleiket, ennek is tulajdonítható, hogy kimutathatóan később kerülnek hiteleik behajtási szakaszba. Az a tény, hogy a szövetkezeti szektorban a késedelmes, illetve újratárgyalt hitelek aránya a hasonló banki állományok másfél-kétszerese, az ügyfelek számára egyértelmű előnyt jelent. A takarékszövetkezetek az élő kapcsolatnak köszönhetően érezhetően könnyebben jutnak hiteles ügyfeleikkel kompromisszumos megoldásra. Ennek értékét mi sem jelzi jobban, minthogy egyes bankok éppen ezt a módszert kezdték tanulmányozni, hiszen nekik is építeniük kell a rosszul fizető adósok kezelésének speciális tapasztalataira.” – összegezte Bernáth Tamás.

A másik érdekes eltérés abból fakad, hogy a takarékszövetkezetek az ügyfeleikhez fűződő szoros kapcsolatnak köszönhetően képesek arra, hogy lakossági és kis- és középvállalati ügyfeleiket egységes szemlélettel, integráltan kezeljék. "A szövetkezetek már régóta felismerték azt, amit a bankok csak most kezdenek belátni: egy kisvállalkozás esetében a vállalkozás pénzügyeit és a tulajdonos – vezető pénzügyeit csakis egységesen érdemes kezelni. Mivel a magyar gyakorlatban számtalan lehetőség nyílik a két terület közötti átjárásra, ezért a jó pénzügyi partner mindkettőn rajta tartja a szemét. És bár nincs pontos statisztika erről, de meggyőződésünk és tapasztalatunk azt bizonyítja, hogy a 148 integrált takarékszövetkezet esetében a 330.000 KKV ügyfél és a 750.000 lakossági ügyfél között ilyen értelemben jelentős a kapcsolódás, az átfedés." – mutat rá Bernáth Tamás.

A takarékszövetkezeti szektor tudatos integrálásának is számos jele van az utóbbi időben. Az összeolvadások révén történő méretbővítéssel jelzett szervezeti konszolidáció mellett a működésben, a szolgáltatásokban – gyakran a Takarékbank közreműködésével - tevékenységi integráció is zajlik. A Takarékpont nevű kezdeményezés azt teszi lehetővé, hogy a csatlakozó szövetkezetek megjelenésüket, illetve termékeiket egységesen alakítsák ki, jelentős közös termékfejlesztés zajlik például a bankkártya, a befektetési szolgáltatások és a devizaüzletági termékek területén, reputációs kockázatukat pedig a takarékszövetkezetek közös intézményvédelmi alap létrehozásával csökkentették.

"Végül azt se felejtsük, a mostani pénzügyi válság nem utolsósorában globális pénzszűkét hozott. Ez pedig sokkal inkább sújtja a nemzetközi piacokról táplálkozó bankokat, mint a magyarországi, helyi forrásgyűjtésre építő takarékszövetkezeteket. A takarékszövetkezeteknek most tehát minden esélyük megvan arra, hogy a tudatos építkezés folytatásával minden értelemben a pénzpiacok jelentős szereplőivé váljanak." – összegezte Bernáth Tamás.


--------
A Scale Research rendszeresen, mintegy 1500 fős, reprezentatív mintán végzett Bankindex kutatása azt a célt szolgálja, hogy felmérje a banki kapcsolattal rendelkező lakosság valós banki tapasztalatait, felmérje, hogy a bankok mennyire felelnek meg az ügyfelek igényeinek, elvárásainak és milyen módon és mértékben jelenik meg a verseny a bankok között. A négy alindex és az összesített Bankindex lehetővé teszi, hogy minden egyes bank képes legyen saját teljesítményét a piac átlagához és a többi szereplőéhez hasonlítani, és ezzel felmérje, melyek azok a területek, melyeken további erőfeszítésekre van szükség.

A magyar tulajdonú cégcsoportot alkotó Scale Consulting, Scale Solutions és Scale Research csoport tagjai a bankfejlesztési tanácsadás, az informatika és a piackutatás különböző területein nyújtanak a tervezéstől a megvalósításig terjedő támogatást, építve a szinergiák nyújtotta lehetőségekre. A csoport erejét a tagok egyéni és a közös szakmai tudása, a komplex problémakezelés képessége és az innovatív gondolkodás adja. A csoport ügyfélkörét a magyarországi és a közép-kelet-európai régió vezető pénzintézetei alkotják.

A Takarékszövetkezetekről A Takarékszövetkezetek elsősorban a vidék bankjai, hiszen fiókjaik 90%-a ott található. Eredetileg jogilag és üzlet-politikájukban is teljesen különállóak voltak, együttműködésük gondolata a nyolcvanas években merült fel először. Mára a 158 integrált Takarékszövetkezet 3 központi szervet hozott létre: közös érdekképviseletük az Országos Takarék-szövetkezeti Szövetség, együttműködé-sükben központi banki szerepet teljes körű kereskedelmi banki tevékenysége mellett a Takarékbank Rt. tölt be, önálló jogi személyként az Országos Takarék-szövetkezeti Intézményvédelmi Alapot működtetik.

 

A takarékszövetkezetek piaci integrációjának fő mutatói

háttéranyag

 

Részesedés a teljes hitelállományból: 3,09

Részesedés a bankkártya állományból: 3,17

Részesedés a hazai pénzintézetek mérlegfőösszegéből: 4,7

Részesedés a háztartások nettó hitelállományából: 5,32

Részesedés a forintban nyújtott hitelállományból: 7,21

Részesedés a betétállományból: 8,77

Részesedés a háztartásoknak nyújtott forint  hitelállományból: 11,9

Részesedés háztartások betéti állományából: 14,29

Részesedés a hazai ATM állományból: 15,9

Részesedés az önkormányzati számlavezetésből: 18,75

 


<< vissza a listához
min. képernyőfelbontás: 800x600 pixel    •    webdesign © epiteszforum.hu 2004